Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3836467

Giáo viên trường Mầm non Thái Đào tích cực tạo môi trường cảnh quan