Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3836467

Các bé trường mầm non Thái Đào nhận quà trung thu 2022 của lãnh đạo địa phương