Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 0973601555
Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Thái Đào

Lạng Giang, Bắc Giang
0973601555
c0thaidaolg.bacgiang@moet.edu.vn