Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3836467
 • Nguyễn Đình Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0973601555
  • Email:
   quynhmntd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Năm 2003 vào ngành giáo dục và là giáo viên công tác tại trường mầm non Bắc Giang đến năm 2007

   - Năm 2008 đến năm 2013 là giáo viên công tác tại trường mầm non Tân Dĩnh

   - 5/2013 phó hiệu trưởng trường mầm non Hoa Hồng Huyện Lạng Giang

   - 5/2014 Phó hiệu trưởng phụ trách trường mầm non Thái Đào

   - 3/9/2015 Hiệu trưởng trường mầm non Thái Đào

 • Nguyễn Thị Đua
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn -Tổ trưởng tổ 5 tuổi
  • Điện thoại:
   0399511069
  • Email:
   nguyenthidua166@gmail.com
 • Trương Thùy Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Bí thư đoàn TN
  • Điện thoại:
   0987643458
  • Email:
   truongthuydungbg1985@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0382227716
  • Email:
   giaphuongmn.1991@gmail.com
 • Nguyễn Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0374037776
  • Email:
   nguyenthitrang29011985@gmail.com
 • Đỗ Thị Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974195060
  • Email:
   dothicuc20101991@gmail.com
 • Trần Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985501882
  • Email:
   hoangoclan2000@gmail.com